H A social history of England ib. 1994
H Adamski, George Flygende tallerkener er landet Ib. 1954
H Aftenposten Historie Nr. 4 - 2014 hf. 2014
H Anker, Peter Kilder og hav - en middelhavs-farer på streiftog østover ib. 1973
H Arneberg, Per Oslostreif hf. 1949
H Asbjørnsen, P. Chr. Norge fremstillet i tegninger, 2 b. ib. opptrykk 1981
H Bairnsfather, Captain Bruce Fragments from France - tegninger - ib. 1917
H Bang, Erna Holmboe Det hendte i Paris ib. ill.
H Barron, John KGB - Sovjetunionens hemmelige tjenester ib. 1975
H Berg Skole gjennom 50 år 1925-1975 ib. 1975
H Bergsøe, Vilhelm Italiensk Billedbog ib. 1881
H Bergsøe, Vilhelm Rom under Pius den niende ib. 1877
H Bjøl, Erling Den tapte tid ib. 1979 ill.
H Bjøl, Erling Våre dager ib. 1980 ill.
H Blomberg, Anton Marskalk Bernadotte og hans tid Ib. 2. utg. 1899
H Bodin, Randi Fra rynke til smilebånd - Langs Akerselva fra bro til bro ib. 1990
H Bratholm, Anders mfl. En verden i fred 1. utg.
H Bruun, Ole Daniel Arkitektur i Oslo - en veiviser til byens bygningsmiljø ib. 1999
H Bugge, Alexander Illustrert Verdenshistorie 1-9 Ib. 1929
H Bugge, Ellen Erindringer fra barndomshjemmet Hf.Pr.
H Buraas, Anders De reiste ut Ib. 1. utg. 1982
H Bydel 34 Korsvoll - Kringsjå - Nordberg - Sogn - Tåsen hf. 1983
H Børsting, Tor Stedet hvor alle trives - Sognsvann og omegn ib. 2000
H Ceram, C. W. Gjennom 5000 år ib. 1951
H Christiania hva nå? 1624-1974 hf. 1974
H Churchill, Winston A history of the English speaking I-IV Ib. 1956
H Churchill, Winston Første reise ib. 1965
H Churchill, Winston Mot stupet ib. 1953
H Churchill, Winston Store Samtidige Ib. 1. utg. 1938
H Churchill, Winston Taler I-III Ib. 1. utg. 1945
H Clausen, C. C. Vore fædres tid
H Coldevin, Axel Norske storgårder. ib. 1950
H Corti, Egon Caesar En keisers tragedie ib.
H Da Oslo var Christiania Byen i tegninger, tresnitt og malerier ib. 1984
H Dagliglivets historie ib. 1982
H Dahl, Torstein 70 år for våre føtter. - Alfa skofabrikk 1931-2001 ib. 2001
H Danmark historisk billedbog 4 b. ib. 1969
H Danmarks historie 14 b. ib. 1962-
H Det Beste Churchill - århundrets mann ! Pb. 1967
H Det Kongelige Slott en guide hf. 2000
H Dietrichson, L. Svundne Tider. Ib. 1896
H Diriks, C.F. Fyrdiriks - tegner og forteller ib. 1969
H Dorè, Gustave Spanien i ældre og nyere tid ib. dansk 1878
H Dunker, Bernhard Breve til A. F. Krieger Ib. 1957
H Dunker, Bernhard Breve til Julie Winther Ib. 1954
H Dunker, Bernhard Justitssagen mod Nicolai Jenssen ib. 1865
H Dunker, Bernhard Nationaltheatret sesongen 1951-1952 ( Bjørnsons "En fallit") st.
H Dunker, Bernhard Om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge ib. 1866
H Dunker, Bernhard Om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge, Anden Del hf. 1868
H Dunker, Conradine Byminner, artikkel hf. 1996
H Dunker, Conradine Gamle dage. ib. (1. utg.) 1871
H Dunker, Conradine Gamle dage. ib. 2. utg. 1909
H Dunker, Jens Artikler om Romas artitektur hf. ?
H Daae, Ludvig Det gamle Christiania 1624-1814 Ib. 3. utg. 1924
H Daae, Ludvig Kong Chr. den førstes norske historie Ib. 1879
H Edinburgh castle bl. ?
H Eitrem, S. Kunstamleren på Sicilien - Cicero mot Verres ib. 1929
H Elster, Kristian Illustrert norsk litteraturhistorie Ib. 2. utg. 1934
H Erichsen, Egil W. Holmenkolbanen gjennom 50 år Ib. ?
H Fasting, Kåre Sporveier i Oslo gjennom 100 år . - 1875-1975 ib. 1975
H Findahl, Theo Valfarten til Stjerneland - inntrykk fra Hollywood ib. 1938
H Fjeldbu, Sigmund,red ....Som det var i går Ib. 1974
H Flood, Imm. Vårt hjemsted I. Oslo og omegn i billeder og kart hf. 2.opplag ?
H Fra håndkraft til høytrykk Oslo brannvesen 1861-1961 hf. 1960
H Gerhardsen, Rune Snillisme på norsk. ib. 1991 ill.
H Getz, Bernhard Den norske straffelov Ib. 1874
H Gierløff, Christian Tobakkens krønike ib. 1928
H Gran Kommune 150 år. 1837-1987 ib. 1987
H Grosch, Chr. H. Kulturarv Ib. 1981
H Groth, Henrik Stat og kultur hf. 1974
H Gunnarson, Karl Norge som jeg så det hf. 1937
H
H Haffner, Einar ( red ) Bogen om Norge - af flere videnskabsmænd og forfattere . ib. 1901
H Hals, Harald Oslo hf. ?
H Hamborgstrøm, R. Fra håndkraft til høytrykk
H Hambro, C.J. Fra Elizabeth 1 til Winston Churchill ib. 1960
H Hansejordet, Harald mfl. ( red ) Verda i skolen hf. 1978
H Hauge, Yngvar Bogstad 1649-1772 ib. 1955
H Hauge, Yngvar Bogstad 1773-1955 ib. 1960
H Haugstøl, Henrik - vår egen by 7. årgang Hf. 1964
H Haugstøl, Henrik De gode, gamle dager ib. 1943
H Haugstøl, Henrik I diligencens glade tid. Ib. 1944
H Heiberg, Gunnar Set og hørt Ib. 2.opplag 1917
H Hernæs, Gustav Østkant ib. 1979
H Herrmann, Richard Bak den svarte døren Ib. 3. oppl. 1970
H Herrmann, Richard Gammel krone for en ny tid ib. 1990
H Herrmann, Richard Mine gleders by - Historien om London gjennom to tusen år ib. 1983
H Herrmann, Richard Over til London 1967
H Herrmann, Richard Under Big Ben Ib. 1. oppl. 1972
H Historien om mennesket. ib. 1963 ill.
H Hjelde, Gunnar Oscarshall ib. 1. utg. 1978
H Holm, Yngvar Den hvite svane - Boken om Skibladner hf. 1976
H Holt, Lars Jakob Norges historie Ib.
H Hopper, R.J. The Acropolis hf. 1974
H Høwde, P.M. Ungarn - i går, i dag og i morgen ib. 1938
H Haakon 7 ib. 1947
H Gerhardsen, Rune Snillisme på norsk. ib. 1991 ill.
H Ilboe, Fredrik W. Å - for en tid! ib. 1969
H Jarlsberg, F. Wedel 1905 Kongevalget Ib. 1. utg. 1946
H Jensen, Pål Trikken vår hf 1980
H Johansen, Jahn Otto Skumring i øst. ib. 1991
H Johansen, Per Ole Brennevinskrigen - en krønike om forbudstidens Norge ib. 2.opplag 1986
H Jonas Øglænd. 75 år 18. april 1868-1943. ib. ib.
H Jørgensen, Ragnvald Jø: Hele byen og halve Sandviken ib. 1957
H Karsrud, Bjørn Full rulle på norske spor ib. 2.opplag 2005
H Keller, Karl-Fredrik Middelalderbyen i Oslo ib. ?
H Kjenn din by - tekst og bilder. Norges hovedstad gjennom mer enn 300 år. ib. ?
H Koht, Halvdan Vore Høvdinger, berømte nordmænd Ib. 1. utg. 1914
H Kong Christian den Femtes Norske Lov ib. 2. oppl. 1842
H Krogstad, Morten Vandring i Gamlebyen hf. 1993
H Kronen, Torleif De store årene Ib. 1982
H Kvam, Lorentz N. Trollskap og helligdom hf. 1945
H Kvinner i tollen. hf.
H Lama, Dalai Mitt liv og mitt folk ( Tibet ) ib. 1962
H Larsen, Sigbjørn Kulturminner i Oslo og Akershus ib.
H Lausnes, Peter Bokhandelens vindusreklame. ib. 1950
H Lehrman, Hal Den tause slagmark. ib. 1948
H Liisberg, H. C. Bering Aarhundredets store forspil 1776-1815. ib. 1899
H Liisberg, H. C. Bering Vore bedsteforældres tid. tiden indtil 1848 ib. 1900
H Lillegaard, Leif B. Takk for handelen. ib. ill.
H Livius Romerske Historie ib. 1802
H Lochmann, A. Kristiania og Omegn i utklipp Hf. 1. samling 1924
H Lorentz, Astrid Forstandens lys og hjertets varme ib. 1996
H Lorentzen, R. A. Aksjeselskapet Tou 1855-1955. Ib. 1955
H Lorenzo, Don Tobakkens trylleri ib. 1944
H Løken, Haakon Anne Kathrines ungdom - hverdagsbilleder fra 1830-40 årene ib. 1910
H Magnusson, Magnus Vikings ! ib. 1980 ill.
H Maitland, Frederick Napoleons overgivelse og hans opphold Ib. 1. utg. 1915
H Maridalens venner Årsskrift 1996 hf. 1996
H Maridalsspillet 2003 Runer i ruiner hf. 2003
H Maridalsspillet 30 år 2004 Svartedauen hf. 2004
H Martens, Johannes Skancke Nordmenn i romantikkens Paris 1830.1847 hf. 1944
H Maurois, André Edward VII og hans tid ib. 1934
H Mendelssohn,Peter de The Age of Churchill, 1874-1911 1. utg. 1961
H Moe, Wladimir Norske Storgaarde ib. 1912
H Moen, Kristian Verdenshistorien 1-3 Ib. 1974
H Mohr, Anton De Hundre Dager Ib. 1966
H Mohr, Anton Kampen on Nilen 1882-1898 Ib. 1923
H Mohr, Anton Keiserdømmet Indien Ib. 1918
H Munch, P. A. Norges, Sveriges og Danmarks historie i skolebrug ib. 1838
H Munk, Theodricus Historien om Danenes ferd til Jerusalem Ib. 1990
H Muri, Beate Oslo - før bilene fylte våre gater ib. 2002
H Møller, Rasmus ( mag. ) Forsøg til en oversættelse af F. Livius`s Romerske historie ib. 1802
H Nansen, Fridtjof Eventyr-lyst (tale) hf. 1926
H Nansen, Fridtjof Eventyr-lyst ; Ingen krig mere hf. 1927
H Nielson, Haakon B. Byoriginaler ib. 1966
H Nielson, Haakon B. Kjentfolk og originaler i det gamle Kristiania. ib. 1968 ill.
H Nielson, Haakon B. Revystjerner i 1920-årenes Kristiania. ib. 1970
H Norge 1814-1914. 3 b. ib. 1914
H Næsheim, Alf Kristiania i Oslo ib. 2. 2.opplag 1989
H Næsheim, Alf Kristiania i Oslo ib. 3 1989
H Næsheim, Alf Kristiania i Oslo ib. 4 1990
H Næsheim, Alf Kristiania i Oslo ib. 5.opplag 1991
H Næsheim, Alf Kristiania i Oslo ib. 5 1991
H Næsheim, Alf Kristiania i Oslo ib. 9 1995
H Olrik, Paul C. Kunsten å røke pipe hf. 1963
H Oppland i nær fortid ib. 1987
H Oslo bys historie 5 bind ib. 1991
H Oslo Kalender spiralb. 2003
H Pedersen, Jostein ( red ) Hadeland 1918-1968. Omkring avisens 50 år og litt til ib. 1968
H Price, Willard Sydhavseventyr ( Japan ) ib. 2.opplag ?
H Quisling, Vidkun Russland og vi Ib. 2. oppl. 1941
H Rand, Ayn Capitalism: the unknown ideal pb. 1967
H Reidem, Jan ( red ) Hadeland 1918-1993. Fra avisidè til moderne mediebedrift ib. 1993
H Reinholdt, Sheldon Maridalen - vakker og verneverdig Ib. 1. utg. 1989
H Ræder, A Verdenshistorie for realskole og gymnas ib. 18.opplag 1954
H Saint-Hilaire, Emile Napoleon Bonaparte og Den Store Armé Ib. 1. utg. 1910
H Sanstøl, Jorunn ( red ) Byminner hf. 4 1996
H Schia, Erik Oslo innerst i viken ib. 2.utg 1995
H Schitler, C. W. Vore oldeforældres land ib. 1910
H Schivelbusch, Wolfgang Paradiset, smaken og fornuften - Nytelsesmidlene i historien ib. 1981
H Schiøtt, Oberst F.C. 1864" i billeder og text ib. 1889
H Schjøtt, Mathilde Alexander Lange Kielland - forfatterjubileæum 1879-1904 hf. 1904
H Schulerud, Mentz Iduns epler Hf. 1. utg. 1982
H Schulerud, Mentz Piberne og pigerne i Vika hf. 1963
H Senje, Sigurd Akerselva ib. 1990
H Sinclair, Upton Messingskiltet hf. 1929
H Sinding, Leif En filmsaga hf. 1972
H Skib o`hoi 1954 ib. 1954
H Skib o`hoi 1956 2 bind ib. 1956
H Jakob Skriver Steinsviken - småbyliv fra 1870-årene ib. 1942 ill.
H Slansky, Paul The clothes have no emperor. pb. 1989
H Smith, Emil Disse fjerne år ib. 1936
H Spiaf 50 ib. 1970
H Stang, Johan L. Sogn - en del av Oslo ib. 1980
H Stangeland, Gro Norges bedste vær, og Fæste - nasjonale festningsverk ib. 2001
H Steen, Tryggve B. Kryss i almanakken - Kristiania-minner fra årene 1914-22 ib. 1945
H Stenstadvold, Håkon Hjemmet som kultursentrum. ib.
H Store navn i norsk rettsvitenskap hf. 1973
H Strachey, Lytton Dronning Elisabeth og jarlen af Essex. ib. 1931
H Stranger, Rolf Mitt hjertes Oslo ib. 1987
H Svarteboka ib. 1973
H Svarteboka ib. 1976
H Sørensen, Øystein 1814: Das Wunderjahr stiftet
H Sørensen, Øystein ( red ) 1905 - Nye perspektiver ib. 2005
H Ta vare på Oslo - byen vår i tekst og bilder ib.
H Templewood, Viscount Mitt oppdrag hos Franco Ib. 1948
H Thingsaker, N. Historiske holdepunkter Hf.
H Thomas, Lowell Utenfor denne verden ib. 1952
H Thon, Eivind Oljens Eventyr ib. 1950
H Time-Life African kingdoms ib. Great ages of Man 2.opplag 1969
H Time-Life Age of enlightenment ib. Great ages of Man. 3. opplag 1971
H Time-Life Age of exploration ib. Great ages of Man. 3. opplag 1973
H Time-Life Age of faith ib. Great ages of Man 1966
H Time-Life Age of Kings ib. Great ages of Man 2.opplag 1969
H Time-Life Age of progress ib. Great ages of Man. 3. opplag 1971
H Time-Life Ancient America ib. Great ages of Man 2.opplag 1970
H Time-Life Ancient Egypt ib. Great ages of Man 2.opplag 1969
H Time-Life Byzantium ib. Great ages of Man 2.opplag 1967
H Time-Life Classical Greece ib. Great ages of Man 2.opplag 1970
H Time-Life Cradle of Civilization ib. Great ages of Man 4.opplag 1971
H Time-Life Early Islam ib. Great ages of Man 4.opplag 1972
H Time-Life Early Japan ib. Great ages of Man 4.opplag 1972
H Time-Life Historic India ib. Great ages of Man. 3. opplag 1971
H Time-Life Imperial Rome ib. Great ages of Man 1966
H Time-Life Renaissance ib. Great ages of Man 1966
H Time-Life Rice of Russia ib. Great ages of Man 4.opplag 1972
H Time-Life The birth of Europe ib. Great ages of Man 2.opplag 1969
H Time-Life The reformation ib. Great ages of Man 1967
H Time-Life Twentieth century ib. Great ages of Man. 3. opplag 1971
H Tocnaye, Jacques En franskmann i Norge i 1799. ib. 1980 ill.
H Tranquillus, Gaius S. Romerske keisere Ib. TDK 1974
H Troels-Lund - Land og folk, hus og klædedrakt... Daglig liv i Norden i det 16. århundre Ib.
H Troels-Lund Trolovelse og bryllup i det sekstende årh.
H Tønnessen, Kjeld Tollere i krig & fred. Ib.
H Underdal, Hans Martin Tradisjon og atmosfære - en reise til Norske trehoteller ib. 3.opplag 1999
H Ustvedt, Yngvar Oslo - 1000 år i ord og bilder ib. 2.opplag 1999
H Utrolig men sant. ib. 1975
H Vassel, Hedvig Camilla - slik var det dengang hf. 1974
H Vitu, Auguste Paris, ill. ib. 1892
H Vogt, Nils Schous bryggeri - mindeskrift til hundreaarsjubilæet 1921 ib. 1921
H Wiig, Ole Guide for Homansbyen Hf. 1. utg. 1991
H Wilse, A.B. Det var i de gode, gamle dager ib. 1968
H Østbye, Niels ( Rektor ) Historiske aktstykker hf. 1939
H Øverland, O. A. Illustreret Norges historie 12 b. ib. 1887
H Aars, Ivar Hundre år på sporet ib. 2002