F Im Frieden Ein lustiges Militärhandbuch für alle ib. 9.opplag ?
F Andenæs, Johs. Det vanskelige oppgjøret Ib. 2.oppl. 1980
F Angell, H. Syv-aars-krigen for 17. mai 1807-1814 ib. 2. utg. 1995
F Artilleriet 300 år 1685-1985 hf. 2. oppl. 1985
F Aviser fra Norge 1940-45 hf. 1940
F Bahr, Henrik ( høyesterettsdommer ) Halvdan Koht og departementet ( Krigsinvaliden 1 - 1980 ) hf. Fra Aftenposten 1980
F Barker, Ralph Blokade-bryterne Ib. 1977
F Belbenoit, René Landet som dreper - I og II - ib. 1940
F Berentsen, Aksel Ola Fritzner - en norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen ib. 1949
F Bjørnsen, Bjørn Det utrolige døgnet ib. 3. oppl. 1977
F Blix De 5 årene hf. 1945
F Bourbon, Prins Michel de Fallskjermjeger - Fra den franske maquis til Indo-Kinas jungel ib. 1949
F Bratlie, Gunnar Skisser i smug - Glimt fra livet på Grini ib ?
F Brennecke, H.J. Piratkrysseren "Pingvin"
F Brickhill, Paul Flykt eller dø ib. 2.opplag ?
F Brinkmann, August Det smeller mellom fjord og fjell Ib. 1. oppl. 1980
F Bruun, Daniel En soldats fortællinger fra Napoleonstiden ib. 1895
F Bruun-Olsen, Harald Operasjon vanvidd. ib. 1957 ill.
F Braarvig, Hans Grønne djevler ib. 1950
F Bull, Edv. Verdenskrigens utbrudd hf. 1923
F Buster, Gun Demring over Dunkerque
F Bætzmann, F. Italiens frihedskamp ib. 1911
F Bø, Finn Forbuden frukt ib. 1945
F Cappelen, Hans Vi ga oss ikke
F Christophersen, Bjørn Forsvarets plass i Norsk historie Ib. 2. oppl. 1976
F Christophersen, Bjørn Vårt Forsvars Historie Ib. 1. utg. 1978
F Churchill, Winston Den annen verdenskrig 1-12 Ib. 1. utg. 1948
F Churchill, Winston Maxims and Reflections Ib. 3. oppl. 1948
F Churchill, Winston Min forbundsfælle Pb. 1940
F Churchill, Winston Onwards to Victory, War speeches Ib. 1945
F Churchill, Winston The Dawn of Liberation 1944 Ib. 1945
F Churchill, Winston Verdenskrigens Historie I og II, ill. Ib. 1. utg. 1955
F Cianos dagbok 1939-1943. - 2 bind - ib. 1947
F Coe, Douglas Burmaveien ib. 1948
F Collins, Larry Brenner Paris? hf. 1966
F Colvin, Ian Mysteriet Canaris ib. 2.opplag 1952
F Cowles, Virginia Fantom-majoren pb. 1958
F Da Danmark kaldte ib. 1946
F Dahl, A. D. Med Alta bataljon mot tyskerne hf. 1945
F Dahl, Hans Fredrik Da Quisling begikk verdens første statskupp i radio hf. Dagbladet 1978
F Dahl, Hans Fredrik Vidkun Quisling, en fører for fall Ib. 2.oppl. 1992
F Dannevig, Birger Skip og menn. Ib. 2. oppl. 1968
F Den Militære Undersøk.komm. av 1946 Pb. 1978
F Det Beste Krigens største bragder ib. 1963
F Det Beste Spioner, sabotører og krigere... Ib. 1964
F Det kvite helvede hf. ?
F d'Hérrison Paris under kommunen 1871-72 ib. 1889
F Dombrowsky, Roman Mussolini mot muren. ib. Grieg
F Ellinger, Tage Den forunderlige krig Ib. 1960
F Endelig! 30 jubeldøgn av Norges historie hf. 1945
F Englands stemme! hf.
F Evensmo, Sigurd Englandsfarere Ib. 21.tusen 1946
F Farago, Ladislas Revenes spill ib. 1973
F Fjærli, Eystein Den norske hær i Storbritannia 1940-1945 Ib. 1982
F Fleischer, Carl G. Efterlatte papirer Ib. 1. utg. 1947
F Florelius, Sten Den utrolige tiden før " Det utrolige døgnet " hf. Fra Aftenposten 1977
F Forbes, Archibald Af en krigskorrespondents oplevelser Ib. 1897
F Fortegnelse over Nazi-Tysklands fremste menn ark ?
F Foss, Arne - Gåten om Wallenberg kan forsatt bli løst ( Krigsinvaliden 1 -1980 ) hf. Dagbladet 1980
F Frank, Anne Anne Franks Dagbok Ib. 3. oppl. 19
F Funcken, Liliane und Fred Historische Uniformen ib. 1989
F Fyrst, Walter Min sti Hf. 1. utg. 1981
F General Lauranzona skyld at tyskerne fikk Værnes Kopi av avisutklipp ark ?
F Gerlache de Gomery Landet som ikke vil dø ib. 1916
F Gerlache de Gomery Landet som ikke vil dø - Belgien og belgierne under krigen ib. 1915
F Getz, Ole B. Die Flücht aus Namsos hf. 1941
F Getz, Ole B. Fra krigen i Nord-Trøndelag Ib. 1940
F Getz, Ole B. Kriget i Norge hf. 1940
F Gjems-Onstad, Erik Johan Nygaardsvolds radio-proklamasjon ( avisutklipp ) ark Fra Aftenposten 1980
F Goebbels Goebbels' dagbok I-II Ib. 1948
F Gotaas, Birger Fra 9. april til 7. juni Ib. 1945
F Gran, Tryggve Under britisk flag hf. 1919
F Grenfell, Russell Jakten på "Bismarck" ib. 7.opplag 1949
F Greve, Tim Bergen i krig 1943-45 Ib. 1979
F Grøgaard, Joachim Tre år under Kunze - Grini konsentrasjonsleir ib. 1945
F Haga, Arnfinn Arquebus kaller London ib. 1977
F Hall, Alan W. Raf today ib. 2.opplag 1989
F Halvdan Koth og departementet avisutklipp ark 1979
F Hambro, Carl Joacim Under den første Verdenskrig Ib. 1958
F Hanssen, E. Ancher ( red ) Så vi vant vår rett - frihetskampen 1940-45- En bildehistorikk- hf. 1947
F Hartmann, Sverre Den dynamiske Churchill hf. Fra Aftenposten 1980
F Hartmann, Sverre Den dynamiske Churchill ( avisutklipp ) ark Fra Aftenposten 1980
F Hartmann, Sverre Nytt lys over kritiske faser i... Ib. 1. utg. 1965
F Hauge, Eiliv Odde Flukten fra Dakar. ib. 1951
F Hauge, Eiliv Odde Mannen som stjal Galtesund ib. 1955
F Haukelid, Knut Det demrer en dag ib. 1947
F Herrmann, Richard Over til London Ib. 1. oppl. 1967
F Hewins, Ralph Quislin - profet uten ære pb. 1966
F Heym, Stefan Duell i Algerie ib. 1947
F Hoff, Ole-Jacob Vår selvforskyldte skjensel hf. Fra Aftenposten 1978
F Høgevold, John Hvem sviktet ? Pb. 1. utg. 1974
F Håndbok for soldaten, hæren Ib. 1973
F Innstilling for Undersøkelseskomm. av 1945 Hf. 1946
F Jensson, Gunnleik Norsk presse under hakekorset 3 b. Ib. 1945
F Johnsen, Erling Krig i Hovkleiva
F Jøssing-vitser ib. 1945
F Kersten, Felix Jeg var Himmlers lege Ib. 1947
F Krigen skal bli mer brutal avisutklipp ark 1979
F Krigens dagbok Norge 1940-1945 ib. 2.utg 1994
F Krigens gang 1943-45, Innb. Illegal avis ib. ?
F Krigsatlas med dagbok over krigens begivenheter bl. 1943
F Krigsinvaliden Olav Trygvason hf. 1981
F Lange, Øyvin Krigen som vekket Norge hf. 1941
F Langeland, O. H. Dømmer ikke Ib. 1. utg. 1948
F Langeland, O. H. Forat I ikke skal dømmes Ib. 1. utg. 1949
F Langfeldt, Gabriel ( prof. dr.med ) Vidkun Quisling i psykoanalytisk perspektiv hf. Fra Aftenposten 1978
F Langlie, G. O. ( ob. lt ) Oså Rauøy fort løsnet skudd for å senke " Blücher " - I et infernoe av røk og ild sank Hitlers stolthet ark Norges forsvar 1975
F Larsen, Aksel Åpen båt ib. 1961 BB
F Lehmkuhl, Herman K. The invasion of Norway pb. ?
F Lie, Trygve Hjemover Ib. 1. utg. 1955
F Lie, Trygve Leve eller dø, Norge i krig Ib. 1. utg. 1955
F Lie, Trygve Med England i ildlinjen 1940-42 Ib. 1. utg. 1956
F Lie, Trygve Syv år for freden Ib. 1. utg. 1954
F Lillegaard, Leif B. SOS langs norskekysten Ib. 1968
F Lindbäck-Larsen, Odd 6. Divisjon Ib. 1946
F Lindbäck-Larsen, Odd Krigen i Norge 1940 Ib. 1. utg. 1965
F Lindbäck-Larsen, Odd ( Generalmajor ) Kampene i Valdres 1940 hf. Norges forsvarsforening ?
F Lindstrøm, Teddy Oslo-rapporten" kunne forkortet krigen med to år ( Krigsinvaliden 1 -1979 ) hf Vi menn 1979
F Luihn, Hans Bøker om Norges frihetskrig 1940-45 ib. 1995
F Manus, Max Det blir alvor Ib. 1. utg. 1946
F Manus, Max Det vil helst gå godt Ib. 1. utg. 1946
F Melsom, Odd På nasjonal Uriaspost ib. 1975
F Midgaard, John Omkring "Pantherspranget" Ib. 1.utg. 1947
F Military Uniforms ib. 1973
F Militærkalender for den norske hær 1940 Kopi hf. ?
F Mnacko, Ladislav Den syvende natt ib. 1969
F Mohr, Anton Kampen om Nilen 1882-1898 ib. 1923
F Morgan, Geoffrey Soldatbjørnen" Voytek. ib. 1970
F Mr. Churchill in Norway prod.nr. 7948 Ib. ?
F Mussolini, Benito Min krigsdagbok hf 1930
F Mølmen, Øystein Krigen 1940-45 ib. 1996
F N.O.U.9. Forsvarskommisjonen av 1974 1978
F Nansen, Fridtjof Norge og foreningen med Sverige hf. 1905
F Nansen, Fridtjof Rusland og freden hf. 1923
F Nansen, Fridtjof Rusland og freden Ib. 1. utg. 1923
F Nansen, Odd Fra dag til dag I-III Ib. 1946
F Narvik-slaget i ny belysning avisutklipp ark Fra Aftenposten 1980
F Nederlag tross seier avisutklipp ark 1980
F Nielsen, R. Roscher ( generalmajor ) 9. april - uefterretterligheter og insinuasjoner hf. Fra Aftenposten 1977
F Nordseth-Tiller, Thomas Max Manus. film og virkelighet. ib. 2008 ill.
F Norges Forsvarsforening Forsvarssak er fredssak Ib. 1.oppl. 1986
F Normenn under solkorset avisutklipp ark ?
F Norsk Militært Tidsskrift 150 år Hf. 1981
F Norske tap 1940-45 Liten notis ark ?
F NSDAP`s partiprogram 1920 ark ?
F Nøkleby, Berit Fra rettsstat til politistat hf. Fra Aftenposten 1980
F Offiseren som forutstå 9.april avisutklipp ark 1977
F Oftedal, Chr. S. I skyggen av et tukthus - glimt fra fangelivet i Tyskland. hf. 1945
F Olstad, Anton ( cand. philol. ) 9. april og kampen på Midtskogen hf. Fra Aftenposten 1977
F Oslo Militære Samfund 150 år Hf. 1975
F Ottesen, Rolf/red./ MILORG D 13 i kamp
F Pape, Richard B. Dristighet vær min venn Ib. 3. oppl. 1955
F Pawle, Gerald Oberst Warden alias Winston Churchill ib. 1963
F Petter Moens dagbok hf. 5.opplag? 1949
F Pope, Dudley Slaget i Barentshavet ib. 1959
F Price, Claire Storkrigen 1939-45 ib. 1945
F Quisling, Maria Dagbok og andre efterlatte papirer Ib. 1. oppl. 1980
F Rauschning, Hermann Hitler har sagt det ib. 1940
F Rieber-Mohn, Hallvard Galskapen sett innenfra hf. Fra Aftenposten 1981
F Ringdal, Nils Johan Mellom barken og veden. ib. 1987
F Rist, P. F. En Rekrut fra fire og treds ib.
F Riste, Olav ( proff ) Åndalsnes sto på tyskerenes opprinnelige angrepsplaner ( Krigsinvaliden 2 -1980 ) hf. Romsdals budstikke 1980
F Rolfsen, Wilhelm M. Usynlige veier ib. 1946
F Rousseau, Jean-Jacques Om samfunnspakten ib. 2001
F Ruge, Otto Annen verdenskrig Ib. 1946
F Runeberg, Johan Ludvig Fänrik Ståls Sägner ib. 1883
F Ruud, Morten Innføring i krigens folkerett Ib. 1. utg. 1980
F Rørholt, Bjørn A. Usynlige soldater. ib. 1990
F Sandvik, Trygve Krigen i Norge 1940 I og II hf. 1965
F Schellenberg, Walter Den usynlige fronten. ib. 1964
F Schiøtz, Johannes/r./ Krigen i Norge 1940.Glåmdalføret... Ib. 1953
F Schiøtz, Johannes/r./ Krigen i Norge 1940.Kr.sand-Setesdal Ib. 1953
F Schjelderup, F. Fra Norges kamp for retten Hf. 1. utg. 1945
F Schreiner, Johan/red/ Griniboken 1-2 ib. 1946
F Schrøder-Nielsen, I. Blandt boerne i fred og krig ib. ill. 1925
F Shiber, Etta Under jorden i Paris ib. 1945
F Skagen, Fredrik Purpurhjertene. Ib. 1987 ill.
F Skeie, Jon Landssvik hf. 3. oppl. 1945
F Slik var det - Glimt fra Tysklandsbrigaden hf. ?
F Spiegel, Friherre Krigsdagbok "U202" Hf. 1.utg. 1916
F Starheim, Bjørn Da tyskerne overga seg hf. Vi menn 1962
F Steinsvik, Marta m.fl. Frimodige ytringer hf. 3.opplag 1946
F Steinsvik, Marta m.fl. Frimodige ytringer hf. 2.opplag 1946
F Storlid, P.O. Kappløpet mot Norden 1939-40 hf. Norsk Militært Tidsskrift 1980
F Stor-Oslo HV 02 Stor-Oslo HV-distrikt gjennom 40 år Ib. 1.oppl. 1987
F Sveri, Elisabeth Kvinnenes forsvarshistorie Ib. 1.utg. 1990
F Sælen, Frithjof Sjetlands-Larsen ib. 1949
F Sælen, Frithjof Unge Anders Lassen. ib. 1950
F Sørebø, Herbjørn Ei natt i september - med Trygve Bratteli gjennom EF-natta pb. 1972
F Taylor, A.J.P. ( red ) The illustrated history of the World Wars ib. 1978
F Tellefsen, Arne Når forsvaret forfaller Pb. 1968
F Udgaard, Nils Morten Hitlers raseteori avgjørende for angrepet på Norge? hf. Fra Aftenposten 1976
F Udgaard, Nils Morten Molotov ville ha Bjørneøya - krav reist to ganger - harde nork-sovjetiske forhandlinger om Arktis under og efter krigen hf. Fra Aftenposten 1974
F Ulland, Gunnar Under Genferkorset i Etiopia ib. 1936
F Ulstein, Ragnar/red./ Kompani Linge 1-2 ib. 1949
F Vetlesen, Leif Seilas med døden. pb. 2013
F Warren, C. Dverg-ubåt ib. 1954
F Wiesener, Albert Juridik ugress hf. Fra Aftenposten 1981
F Wigert, Knut Landflyktig ib. 1945
F Wiggen, Carlos Slagskipet Scharnhorst Ib. 1.utg. 1978
F Winterbotham, F.W. Topphemmelig Kode Ultra - Hemmeligheten bak De alliertes seier i Den Andre Verdenskrig pb. 1974
F Woodward, David Jakten på "Tirpitz" ib. 1954
F Wuolijoki, Sylvi Unge helter i Finnlands frihetskamp ib. 1939
F Wynne, Barry Tell til fem og dø. ib. 1962
F Øisang, Åsmund 180 000 mann mot østfold og Akershus og 30 000 direkte mot Sarpsborg - Svenskenens invasjonsplan " Rädda Norge " hf. 1976
F Østbye, Gudbrand Operasjonene i Nord-Trøndelag Ib. 1963
F Aage, Prins av Danmark Tre aars Kampe i fremmedlegionen Pb. 1.utg. 1927
F Aasen, Stein Hjemmefronten og dens arbeid - den sivile motstand under okkupasjonsårene 1940-45 hf. særoppgave 1975

F2 Dahl, Hans Fredrik Den norske nasjonalismen ib. 1982
F2 Diesen, Einar Maidagene `45 ib. ?
F2 Dyrhaug, Tore Norge okkupert! Tysk etterretning om Norge 1942-45 ib. 1985
F2 Gylseth, Christopher Hals Operasjon Blumenpflücken. ib. 2013 ill.
F2 Hagen, Walter Operasjon Bernhard ib. 1960 ill.
F2 Hurum, Hans Jørgen Franske døgn. ib. 1942
F2 Jahr, Per Tre skritt bak ib. 2002
F2 Jøssing-sanger og viser. hf. 1945
F2 Langeland, O. H. Dømmer ikke. ib. 1948
F2 Lie, Jonas Over Balkans syv blåner ib. 1942
F2 Luihn, Hans De illegale avisene - den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen ib. 1960
F2 Melsom, Odd Fra kirke- og kulturkampen under okkupasjonen ib. 1980
F2 Milorg-posten Julenummer st. 1945
F2 Mørne, Håkan Ærens vinter ib. 1941
F2 Nansen, Odd Langs veien ib. 1970
F2 Nansen, Odd Tommy ib. 1970
F2 Nielsen, J, B. Schive Fronten bak piggtråd ib. 1945
F2 Schnitler, Gudmund Krigen, Den annen verdenskrig Ib. 1941
F2 Scholl, Inge Den hvite rose Pb. 1966
F2 Skrede, Wilfred Over verdens tak ib. 1955
F2 Sørensen, Øystein Hitler eller Quisling - ideologiske brytninger i Nasjonal Samling 1940-45 ib. 2.opplag 1989
F2 Vogel-Jørgensen, T. Winston Churchill - 2bind - ib. 1948