H2 Browne, J. Ross Med hest og karjol - gjennom Norge og Island for 100 år siden ib. 1969
H2 Høiden, Bernhard Norske Tollboder ib. 2000
H2 Malthus, Thomas Robert Reisedagbok fra Norge 1799 ib. 2005
H2 Metcalfe, Frederick På reise i Norge. Fra Christiania til Vadsø 1945-55 ib. 2005
H2 Munk, Theodricus Historien om de gamle norske kongene Ib. 1990
H2 Nielssen, R. Astrup Eventyret om " Solbris" ib. 1952
H2 Rolfsen, Nordahl Norge 1814-1914 1 bind Ib. 1914
H2 Sars, J.E. Norges politiske historie 1815-1885 ib. 1904
H2 Sommerfeldt, W.P.S. H.M. Kong Haakon VII, Taler 1905-1941
H2 Vogt, Johan Okkupasjon og statsfornuft Pb. 1.oppl. 1977
H2 Vogt, Per Ilden som aldri dør
H2 Vogt, Per Jerntid og jobbetid Ib. 1938
H2 Werenskiold, E.(red.) Norge 1814-1914 Ib. 1914
H2 Wig, Kjell Arnljot Eventyret om Blaafarveværket ib. 1995
H2 Wig, Kjell Arnljot Kongen ser tilbake Ib. 1.utg. 1977
H2 Wig, Kjell Arnljot Spillet om tronen Ib. 2.opl. 1982
H2 Williams, W.M. Til fots i Norge i 1856 ib. 2005
H2 Norge ad notam Ib 1992

J Almenningene på Hadeland ib. 1957
J Andersen. Svein Brua, elva og jeg. ib. 2001 ill.
J Boye, Else M. Christiania 1814-1905. ib. 1976 ill.
J Brochmann, Odd Hus i Oslo. ib. 1971
J Bydelsutvalg 02 Kavalkade. st. 1980
J Charming Oslo ib. 1949
J Da Oslo var Christiania. ib. 1984 ill.
J Denne forunderlige by.Forfattere skriver om OSLO Ib. 1. oppl. 1993
J Holtedahl, Brita En gammel bydels historie. Homansbyen, Uranienborg, Majorstua. 1976
J Guide for Homansbyen. st.
J Hadeland bygdenes historie b. IV. ib. 1953
J Jæger, Henrik Kristiania og kristianienserne ib.
J Moen, Kristian Berg, Nordberg og Sogn Vel Hf. 1967
J Nielson, Haakon B. Det var en gang. ib. 1982 ill.
J Næsheim, Alf Kristiania i Oslo 2. ib. 2. oppl. 1989
J Pedersen, Oscar Vore dages Kristiania. ib. 1924
J Ringdal, Nils Johan By, bok og borger-Deichmanske bibliotek gjennom 200 år Ib 1985
J Schulerud, Mentz Hafslund gods. ib 1974
J Schulerud, Mentz Piberne og pikene i Vika
J Steen, Sverre Kristiansands historie 1814-1914. ib. 1948
J Steen, Trygve B. Det var en annnen tid - ib. 1943
J Stenersen, Helge Pass deg sjøl - sa'n Halvor tell grisen hf. 1973
J Tønnesen, Kjeld Tollvesenets utvikling på Agderkysten ib. 1989
J Vestre Aker 1855-1955 Ib.
J Bull, Edv Akershus Hf 1923

J Almenningene på Hadeland ib. 1957
J Andersen. Svein Brua, elva og jeg. ib. 2001 ill.
J Boye, Else M. Christiania 1814-1905. ib. 1976 ill.
J Brochmann, Odd Hus i Oslo. ib. 1971
J Bydelsutvalg 02 Kavalkade. st. 1980
J Charming Oslo ib. 1949
J Da Oslo var Christiania. ib. 1984 ill.
J Denne forunderlige by.Forfattere skriver om OSLO Ib. 1. oppl. 1993
J Holtedahl, Brita En gammel bydels historie. Homansbyen, Uranienborg, Majorstua. 1976
J Guide for Homansbyen. st.
J Hadeland bygdenes historie b. IV. ib. 1953
J Jæger, Henrik Kristiania og kristianienserne ib.
J Moen, Kristian Berg, Nordberg og Sogn Vel Hf. 1967
J Nielson, Haakon B. Det var en gang. ib. 1982 ill.
J Næsheim, Alf Kristiania i Oslo 2. ib. 2. oppl. 1989
J Pedersen, Oscar Vore dages Kristiania. ib. 1924
J Ringdal, Nils Johan By, bok og borger-Deichmanske bibliotek gjennom 200 år Ib 1985
J Schulerud, Mentz Hafslund gods. ib 1974
J Schulerud, Mentz Piberne og pikene i Vika
J Steen, Sverre Kristiansands historie 1814-1914. ib. 1948
J Steen, Trygve B. Det var en annnen tid - ib. 1943
J Stenersen, Helge Pass deg sjøl - sa'n Halvor tell grisen hf. 1973
J Tønnesen, Kjeld Tollvesenets utvikling på Agderkysten ib. 1989
J Vestre Aker 1855-1955 Ib.
J Bull, Edv Akershus Hf 1923