O 1811 dictionary of the vulgar tongue ib. 1984
O 750 spørsmål og svar for hele familien pb. ?
O Albertsen, Aug. Fører for Nidaros Domkirke hf. 5.utg 1965
O Amundsen, Leiv Gyldendals ett-binds leksikon Ib. 1958
O Asbjørnsen, Peter Chr. Erindringer fra Egypt 1849-1850 med akvareller av Hans Johan Fredrik Berg ib. 2008
O Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok ib. 4.opplag 1994
O Aschehougs store konversasjonsleksikon - 18 bind - ib. 4.utg 1954
O Ask, Espen Det rareste rare - fra raritetsboken I og II hf. 1950
O Ask, Espen Nøtteknekkeren - raritetsboken 6 - hf. 1941
O Avisboken Osloavisenes forening ib. ?
O Barbour, Alan G. Saturday afternoon at the movies ib. 1986
O Basler, Otto Dr. Der Grose Duden ib. 1937
O Berg, Gunnar A. Floraen i farger
O Bing, Jon Boken er død! Leve boken! ib. 1984
O Bjerkenes, Alvhild Form-skrift. ib. 1953
O Bjørgen, Ivar A. Innføring i psykologi Ib. 5. utg. 1977
O Bjørnsrud, Bjørn Fugleboka, 200 norske fugler i farger Hf. 1982
O Bleyer, Willard Grosvenor Newspaper writing and editing. ib. 1914
O Bokens annen side Arbeiderbladet Lørdag/søndag 1994
O Bonn, Thomas L. UnderCover - an illustrated history of American mass marked paperbacks hf. 1982
O Brehms, Alfred Dyrenes liv 1-2 Ib. 1956
O Brehms, Alfred Dyrenes liv 1-3 Ib. 1928
O Brenne, Tom Norske Julehefter. ib. 2009 ill.
O Brosnan, John Movie Magic pb. 1977
O Brøgger, Kr.Fr. Erotikk og politikk under den... Ib. 1942
O Brøgger, Waldemar ( red ) Skikk og bruk ib. 1960
O Brøndegaard, V.J. Folk og fauna ib. dansk 1985
O Bugge, Ulr. Vore gamle dage ib. 1910
O Bull, Francis Verdenslitteraturens historie hf. 3. utg. 1961
O Burke, John The hammer horror film omnibus pb. 2. opplag 1973
O Buruma, Ian A Japanese Mirror - heroes and villains of japanese culture pb. engelsk 1984
O Bæksted, Anders Guder og helte i norden ib. 1965
O Bøving-Petersen, J.O. Svundne fortidsverdener og deres fabeldyr ib. dansk 1927
O Bøving-Petersen, J.O. Universets undere. 2 b. ib. 1913
O Cappelens flora - ca 1500 planter i Nord-Europa ib. 1982
O Cappelens Verdensatlas
O Carl Larrson-tavlor ib. 1976
O Cassel-Wohlin, Margit 7 gyldne regler for barneopdragelse hf. 1933
O Chang, Stephen T. ( dr ) Tao Sexologi - boken om den uendelige visdom ib. 1988
O Chardin, Pierre Teilhard De Fenomenet menneske pb. 1964
O Chase, Richard ( red ) American Folk Tales and Songs pb. 1956
O Chic, Victor 333 regler for god tone
O Christie's Review of the Season 1988. ib. ill.
O Christie's Review of the Season 1989. ib. ill.
O Christensen, Christian Tobakk - Gleder og kultur. ib. 1995 ill.
O Coldevin, Axel Epoker i Europas stilhistorie hf. 1969
O Cornell, Tim Atlas of the Roman World ib. 1982
O Coward, Gorgus Riksmålsgrammatikk Ib. 1986
O Cowell, Cyril Adam the gardener. hf.
O Cross, Robin The big book of B movies og how low was my budget hf. 1981
O Dagligvarer med overraskende evner hf. 2007
O Dahl, Tor Edvin En fargerik strøm over landet. ib. 1979
O Dahl, Willy Dårlig " lesning under parafinlampen pb. 1974
O Dahlberg, Erik Sjørøvarskatter och sjunkna skepp ib. 1983
O Dalley, Terence ( red ) The Complete Guide to Illustration and Design ib. 1980
O Damms stor ebok om fly. ib. ib. 1958
O Damms store bok om biler. ib. 1956
O David, Moses Verdenskjente økonomer forutsier dom! bl. ?
O Davidsen, Trygve M. Tegning og skissering for boktrykk ib. 1940
O Dawes, Edwin A. The Great Illusionist ib. 1979
O Det bestes store Norge Atlas ib. 1983
O Det spørs - spørreboka for hele familien 83/84 pb. 24.samling 1983
O Det tryckta ordet Svensk tryckeriteknik under 500 år ib. svensk 1986
O Dixon, Bernhard(red.) Mennesket (Vitenskapens verden 1-24) Ib. 3. oppl. 1988
O Dumreicher, Carl Haandbog for bogsamlere Ib. 1921
O Edwards, Gregory J. The book of the international film posters ib. 1985
O Elffers, Joost Tangram - the ancient chinese shapes game pb. 2.utg. 2.opplag 1978
O Emberland, Terje Fyrster i tåkeland - falsknere, fantaster og fanatikere ved vitenskapens grenser pb. 2001
O Encyclopædia Britannica 30 b. ib. 1974
O Engelsk-Norsk
O Falbe-Hansen, Ida Svensk - dansk-norsk ordbog ib. 1912
O Falk, Hjalmar Etymologisk ordbog ib. 1992
O Feder, Jan Terningspill pb. 1982
O Fiedler, Leslie Freaks - Myths and Images of the secret self hf. 1981
O Field, D.M. Gresk og romersk mytologi Ib. 1. utg. 1977
O Folket i bild Fib 50 år. Jubileumsnummer hf. 1941
O Forretningsordbok Norsk-Engelsk
O Fransk-Norsk ordbok ib. 1940
O Fransk-Norsk, Norsk-Fransk lommeordbok Hf. 1954
O Fredrikstad Ø kart bl. ?
O Freer, Cyril C. The inner side of advertising. ib. 1921
O Fremmedordbok og synonymer for kryssordløseren Ib. 1981
O Fremmedordboken ib. 5.utg 1952
O Friedman, Milton Rett til å velge Ib. 2. oppl. 1981
O Funk, Victoria ( red ) Step-by-step Artist`s Techniques ib. 1981
O Geni - spørreboken - bok 4 - pb. 1994
O Gentikow, Barbara En skitten strøm pb. 1974
O Gervin, Ernst a.s. Hjemmet 60 år 1911-1971 ib. 1971
O Gibbon, David The wondrous world of cats ib. 1976
O Gjelsvik ( Prof. ) Norsk Tingsret ib. 1919
O Gjerkaas, Alfr. Papirskulptur - modellering med papir o klister som materiale ib. En hobby i fritia 1949 BB
O Gjærevoll, Olav Fjellflora i farger hf. ?
O Gleditsch, Kr. Dreyers verdensatlas
O Grabach, John R. How to draw the human figure pb. 1957
O Grafisk teknikk ib. 1972
O Gram, Irma Skikk og bruk før og nu ib. 1929
O Guerber, H. A. Græske og romerske gudesagn I ib. 1922
O Hadler, Ingrid og Åge På tvers av stiene. Med giftering, kart og kompass ib. 1970 BB
O Haftorn, Svein Fjellfauna Pb. 1. utg. 1966
O Hagemann, Sonja Barnelitteratur i Norge inntil 1850 hf. 2.opplag 1978
O Hagemann, Sonja Barnelitteratur i Norge 1850-1914 hf. 2.opplag 1974
O Hagemann, Sonja Barnelitteratur i Norge 1914-1970 hf. 2.opplag 1976
O Hagerup, Francis Konkurs og akkordforhandlinger ib. Anden gjennemarbeide udgave 1907
O Haining, Peter The Leprechaun`s Kingdom ib. 1980
O Haining, Peter ( red ) The H.G.Wells scrapbook ib. 1978
O Halas, John The technique of film animation ib. 4.opplag 1976
O Hallberg, Kristin I bilderbokens värld 1880-1980 hf. 1985
O Hallberg, Åke Trycksaksbeställning hf. 1967
O Halle, R. Familien Iversen ved bridgebordet
O Hallingberg, Gunnar Radio & TV dramatik hf. 1973
O Halliwell, Leslie Halliwell`s filmgoer`s companion ib. 7.utgave 1980
O Halvorsen, Ellen Beate m.fl. Tekst og tanke - Norsk for grunnkurset - lære og litteraturbok ib. 3.utg 1994
O Halvorsen, Ellen Beate m.fl. Tekst og tanke - Norsk for grunnkurset - lære og litteraturbok ib. 4.utg 1998
O Halvorsen, Ellen Beate m.fl. Tekst og tanke. Norsk for VKI og VKII. Litteraturbok. ib. 2.opplag 1996
O Halvorsen, Ellen Beate m.fl. Tekst og tanke. Norsk for VKI og VKII. Litteraturbok. ib. 4.opplag 1998
O Halvorsen, Ellen Beate m.fl. Tekst og tanke. Norsk for VKI og VKII. Lærebok. ib. 3.opplag 1998
O Harbo, Torstein Pedagogisk orientering hf. 1958
O Harmon, Jim Nostalgia catalogue hf. 1973
O Hauken, Gerhard Studiehefte til stilhistorie hf. 1969
O Hegge, Per Egil Heng ham ikke vent til jeg kommer ib. 2004
O Hertig, Hans Antikkens mytologi Ib. 1962
O Heu, Roland Pattedyr - nålevende pattedyr i Vest-Europa hf. Det lille universitet 1969
O Hollander, Walther v. Mennesket over førr Ib. 2. oppl. 1942
O Household interior decoration in nineteenth-century Russia ib. 1977
O Hydle, Halvdan Gode vaner - små nærbilder av to gutter vi alle har møtt hf. 1956
O Høgdahl, Hugo Ex libris eller ingenting. st. 1942
O Håndbok for soldaten ib. 1973
O Haarberg, Gunnar English for the Norwegian Police ib. 1958
O I. C. S. reference library. Retail advertising. ib. 1903
O Jacobsen, Kate Fleron Saadan er vi hf. 1937
O Janson, Tore Latin - Kulturen, historien, språket ib. 2004
O Jensen, J. Th. Latinsk-Dansk Ordbog ib. 2.ut. 4.opplag 1955
O Jensen, Pål Bilens diktatur hf 1979
O Jensenius, O.H. Samfunslære. Korleis stat og kommune er skipa ib. 1934 BB
O Johannesen, Ole Rønning Stilhistorie hf. 1967
O Johansen, Geir-Otto ( cand.jur ) Generaladvokaten og det militære rettsvesen hf. ?
O Johanssen, Birger K. Norsk-Tysk Forretningsordbok Ib. Damm
O Just, Carl Livet og bøkene ib. 1961
O Kiær, Frantz Av hagemannens dagbok. hf. 1945 ill.
O Knoph, Ragnar Norsk arverett ib. 1930
O Knudsen, Trygve Norsk Riksmålsordbok I-IV Ib. 1983
O Kort og godt - Bergenske penneknekter gjennom hundre år pb. 2002
O Kraft, Finn Om bokhyller hf. 1944
O Kringla - Heimsins Norsk Konv.leksikon b.1-8
O Kristiansson, Leif Noen trenger deg hf. 1981 BB
O Krogh, Jan Petter Østblokkstatene hf. 1974
O Kvisli, K.H. Innføring i skatteretten ib. 1962
O Lamb, Lynton Drawing for illustration ib. 1962
O Lambert, David Dyr og planter ib. 1994
O Lange-Nielsen, Sissel ( red ) Ord om fjellet ib. 7.opplag 1999
O Leachman Norsk-Engelsk lomme-ordbog hf. 1897
O Lewis, Brian An introduction to illustration ib. 1987
O Livets goder - Sigar. ib. 2000
O Lorentzen, Mogens Min Søn om du vil i Verden frem ib. 1945
O Lorenz, Konrad Hunden - vår venn ib. 1967 BB
O Lowenfeld, Viktor Kreativitet og vækst. ib. 1970
O Lundberg, Stig Røyksignaler. ib. 2001 ill.
O Madrigal, Margarita See it & say it in french pb. Signet Language book 1962
O Matthiesen, Oscar. Praktisk tegnekursus. ib.
O McNamara, Brooks Step right up - an illustrated history of the American Medicine Show ib. 1976
O Melbye Norsk Toll gjennom tusen år Pb. 1967
O Mitchell, David Pirater och kapare ib. 1978
O Montaigne, Michel de Tanker om liv og livskunst ib. 1950
O Munthe, Wilhelm Litterære falsknerier hf. 2.opplag 1932
O Nansen, Fridtjof Klima-vekslinger i historisk og post-glacial tid hf. 1926
O Nordisk Familiebok 38 b. ib. 1926
O Damsleth, Harald (ill.) Norge vikingenes land = Norway the land of the vikings. ib. -1960
O Norman, Fredrik Når myndighetene tar feil Hf. 1964
O Norsk-Engelsk
O Norsk-Fransk ordbok ib. 2.opplag 1941
O Norsk-Tysk ordbok ib. 1940
O Norsk-Tysk Forretningsordbok
O Notaker, Henry Gastronomi - til bords med historien ib. 1986
O Papirmekanik og foldemænd hf. 1965
O Parelius, Nils De gamle hefteseriene Hf. 1. utg. 1987
O Pettersson, Rune Her får du vite no om katter ib. 1973
O Pinkham, Mary Ellen Nyttige råd og vink hf. 1979
O Planter i krukker året rundt Pb. ?
O Print and the people 1819-1851 gf. 1978
O Propaganda 12 - 1948 (med Donald Duck & Co. på baksiden) st. 1948
O Provenzo, Eugene F. Jr. Video kids - making sense of Nintendo hf. 1991
O Ranheimsæter,Harald Antikkens mytologi Ib 1962
O Reeder, Dan The simple screamer hf. 1984
O Rhodes, Frank H.T. m.fl. Fossiler - nøkkelen til livets historie hf. Det lille universitet 1965
O Riksmålsordliste til daglig bruk
O Riksmålsordlisten ib. 5.utg. 2.opplag 1976
O Roberts, Peter A pictorial history of the Motor Car ib. 1977
O Rode, Edith Livskunst - uden filosofi ib. 1948
O Roth-Lindberg, Ø. Myternas marknad - källor och motiv i amerikansk film hf. 1975
O Rotneberg, Per ( red ) Tun og hage hf. 1963
O Ruge, Herman Litteraturhistorie for gymnaset ib. 5.opplag 1941
O Rumohr, Marianne Den første morsmålslære hf. 1942
O Rush, Peter Papir Mächè - the art of modelling in paper hf. 1980
O Ruud, Ingolf Stjernene og universet Ib. 1952
O Sann, Paul American Panorama ib. 1967
O Sandvig, Anders I praksis og på samlerferd. ib. 1943
O Satelittatlas - Verden hf. 2000
O Schieldrop, Edgar, B. ( red ) Fart i fortid, nutid og fremtid hf. ?
O Schjelderup, Harald Innføring i psykologi Ib. 5. oppl. 1977
O Schön, Ebbe Alvor, vättar och andra väsen ib. svensk 1990
O Sheik Nefzaoui Den duftende have pb. 4.opplag 1962
O Silver, Alain ( red ) Film Noir - an encyclopedic Reference to the American Style hf. 1979
O Siverts, Henrik Stilhistorie - møbler Hf. 1964
O Skard, Olav Hagebok for barn og ungdom hf. 1956
O Skedsmo, Finn Narvesen - Vindu mot verden i 100 år ib. 1993
O Skrivebok for barneskolen med forskrifter hf. ?
O Solos fuglebok - Norges fugler i farver
O Speiderpikeboken hf. 1947
O Spørreboka - for alle. Spørsmål og svar fra hele verden ! pb. 1999
O Spørreboka fra Damm. 1000 spørsmål og svar. XI med nøtter pb 1979
O Spørreboka fra damm. 1000 spørsmål og svar. XII med nøtter pb. 1980
O Spørreboka fra damm. 1000 spørsmål og svar. XIV med nøtter pb. 1980
O Spørreboka fra damm. 1000 spørsmål og svar. XVI med nøtter pb. 1984
O Spørreboka fra damm. 1000 spørsmål og svar. XVIII med nøtter pb. 1986
O Stang, Ragna Verdens kunsthistorie hf. 2.utg 1963
O Steincrohn, Peter J. I form uden motion hf. 1952
O Steinsvik, Tone Sinding Blaafarveværket hf. ?
O Stout, William The Dinosaurs - a fantastuc new view of a lost era hf. 1981
O Swärd, Gunnel Ord på veien - ordtak og tanker hf. 1992
O Teknikk og hobby 10 - 1956, 12 hf. 12 1956
O The Oxford Universal Dictionary. Illustraded bind I og II ib. 3.utg 1964
O Theophilakis, Elias Gresk lommeparlør hf. 1972
O Thorne, Peter Skip på flasker pb. 1975
O Tullverket 1636-1986 ib. 1986
O Tuska, Jon The Vanishing Legion : A history of Mascot Pictures 1928-1935 ib. 1982
O Tvinnereim, Audun Triviallitteratur - populærlitteratur - Masselitteratur pb. 1979
O Tyler, Parker Classics of the foreign film ib. 1966
O Tysk-Norsk ordbok ib. 1938
O Tysk-Norsk
O Tysk-Norsk,Norsk-Tysk lommeordbok
O Utforskningen av havet ib. Moro å vite 1978
O Valle, Ole Skog-ABC - for folkeskolen og framhaldskolen hf. 2.opplag 1954
O Vil Du vite hvem Du er ? ib. 1937
O Vil du vite hvem du er ? Personlighetsnøkkel
O Villum, Asbjørn Norsk litteratur for realskolen og gymnaset III ib. 1940
O Vogt, Hans /red./ Fokus, illustrert Familieleksikon
O Wagles, Erling Bridge-nøkkel pb. 1973
O Walle, Solveig I. Løpstikke ark. ?
O We americans ib. 1975
O Wicklund, Miriam Kjerringråd for små og store plager ib. 2.opplag 1989
O Williams, Guy R. The World of model ships and boats. ib. 1971 ill.
O Winslow, Susan Brother, can you spare a dime ? hf. 1979
O Zim, Herbert S. Bergarter, mineraler og smykkestener pb. Det lille universitet 1966
O Zim, Herbert S. Insekter pb. Det lille universitet 1969
O Zim, Herbert S. Stjerner. En innføring i stjernebilleder, sol, måne, planeter og andre himmelfenomener hf. Det lille universitet 1965
O Østberg, Berit Dårlig rygg og deilig vær hf. ?
O Østlie, Sverre Gris kanin og høns for amatører ib. 1944
O Østrøm, O.S. Manuskript og korrektur ib. 1975
O Burke, John The hammer horror film omnibus pb. 2. opplag 1973