Y Beyer, Edvard ( red ) Norges litteraturhistorie Bind 6. Vår egen tid. ib. 1975
Y Beyer, Edvard m.fl ( red ) Verdens litteraturhistorie - bind 9 - Naturalismen 1860-1890 ib. 2.opplag 1972
Y Bing, Just Verdens litteraturhistorie Ib. 1. utg. 1934
Y Bjerke, André Arnulf Øverland - vårt sprogs konservator og fornyer hf. 1965
Y Bjerke, André Arnulf Øverland, vårt sprogs konservator... Hf. 1965
Y Bjerke, André Babels tårn Hf. 1. utg. 1959
Y Bjerke, André Babels tårn - Sprog og stil - hf. 9 1959
Y Bjerke, André Dannet talesprog Hf. 1. utg. 1966
Y Bjerke, André Hva er god stil Hf. 1955
Y Bjerke, André Hva er god stil - Sprog og stil - hf. 2 1955
Y Bjerke, André Hva er godt riksmål Hf. 2. utg. 1967
Y Bjerke, André Hårdt mot hårdt Hf. 1. utg. 1968
Y Bjerke, André Hårdt mot hårdt hf. 1968
Y Bjerke, André Riksmål? hf. 1967
Y Bjerke, André Rim og rytme hf. 1956
Y Bjerke, André Sproget som ikke vil dø Ib. 1964
Y Bleken, Brynjulv Om norsk sprogstrid Hf. 1966
Y Bra böcker under 2500 år ib. 1990
Y Bugge, Inger Korrekt dagligtale. hf.
Y Det Norske Akademi for sprog og litteratur Orientering om riksmålet hf. 2.rev. utg. 1978
Y Elster, Kristian d.y. Illustrert norsk litteraturhistorie, 6 b. ib. 2. utg. 1935
Y Granholt, Erling Arbeiderbevegelsen og riksmålet hf. 1966
Y Hansen, Jan E. Med ordet i sin makt hf. 1980
Y Hjort, J. B. Sprogstridens kvintessens Hf. 1963
Y Hoel, Sigurd Sprogkampen i Norge - en kriminalfortelling - Sprog og stil - hf. 3 1955
Y Keilhau, Carl Krigen mot riksmålet - Sprog og stil - hf. 1 1955
Y Knudsen, D.F. Utvalg av Norsk litteratur : Wergeland hf. 10.opplag 1940
Y Lydersen, Aksel Fra sprogstridens historie Ib. 1965
Y Løv, Ragnar Litt om boksats. st. 1942
Y Norman, Fredrik Når myndighetene tar feil hf. 1964
Y Norsk Gallup Folkevilje og sprogsak hf. 1967
Y Norsk Lytterforening Riksmålet - flertallets ønske hf. ?
Y Norsk lytterforening og Foreldreaksjonen mot samnorsk Sprog og tall - hva statistikken forteller. hf. 2.rev. og forøkede utgave 1960
Y Riksmålsforbundet Riksmålsformer i bokmålet - en oversikt over de former som ble tatt inn mellom 1980 og 1991. hf. 1992
Y Sørensen, Ernst Et sprog i vekst - Sprog og stil - hf. 4 1955
Y Sørensen, Ernst I kamp for sproget - sprogutvikling eller sprogavvikling? hf. ?
Y Sørensen, Ernst På kryss og tvers i farlig farvann ib. 1964
Y Sørensen, Ernst Skriftsprog og folkemål hf. 1963
Y Sørensen, Ernst Sprogstriden og dens åndelige bakgrunn - Aktuelle småskrifter - hf. 2 ?
Y Vogt, Per Å lese er en kunst. st. 1943
Y Wildenvey, Herman En lykkelig tid ib. 1964
Y Western, Aug. Norsk riksmåls-grammatikk. for studerende og lærere. ib. 1921
Y Wærenskjold, Leif Vi finner oss ikke i det hf. 1064
Y Wærenskjold, Leif Vi finner oss ikke i det Pb. 1964
Y Øksnevad, Reidar Bøker og bokelskere ib. 1933
Y Øverland, Arnulf Hvor gammelt er Norge? hf. 1964
Y Øverland, Arnulf Hvor ofte skal vi skifte sprog? hf. 1948
Y Øverland, Arnulf Sprog og usprog ib.
Y Hierman, Audun Julehefter. st. 1943